Ik richt mij op kinderen en jongeren -en hun ouders- tussen 5 en 18 jaar. Jongvolwassenen die nog studeren zijn ook welkom.

U kan bij mij terecht voor volgende klachten:

  • Gedragsproblemen
  • Emotionele problemen (depressieve klachten, angstklachten, dwangklachten, rouw…)
  • Sociale problemen (weinig of geen vrienden, niet voor jezelf durven opkomen…)
  • Psychosomatische problemen (spanningsklachten (bv. buikpijn, hoofdpijn), tics)
  • Eetproblemen
  • Slaapproblemen
  • Opvoedingsproblemen of moeilijkheden in de gezinssituatie
  • Ontwikkelingsproblemen (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis)