Intake (65€ per gesprek)

Tijdens de intake (kennismaking) proberen we gezamenlijk doelen op te stellen. Deze doelen en de methoden om deze te bereiken vormen het behandelplan.

Deze intake bestaat uit:

  • Verschillende gesprekken met het kind, ouders, gezin,… van 50 minuten (55€ per gesprek)
  • Indien nodig contact met derden (school, huisarts, … )
  • Indien de hulpvragen meer gespecialiseerde hulp nodig hebben, komt er een doorverwijzing.

Behandeling / begeleiding (65€ per gesprek)

  • Werken rond de hulpvragen en de opgestelde doelstellingen.
  • Aantal sessies kan variëren.
  • Duur per sessie: 50 minuten

Aanmelding

  • Via mail of telefonisch (zie contact)